Nhà máy sản xuất thuốc lá Đồng Nai (DOFICO)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy sản xuất thuốc lá
  Công suất: 400 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 5945-2005, cột A
  Chủ đầu tư: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC