Nhà máy xí nghiệp cơ khí chế biến thuộc Công ty CP cao su Tây Ninh

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
  Công suất: 1.700 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Taniruco)
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác