Ngày đăng: 20/06/2014

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Duy trì vị thế dẫn đầu tại Việt Nam và hướng đến mục tiêu trở thành công ty lớn trong khu vực.

SỨ MỆNH 

Bằng sự tường tận về môi trường và am hiểu công nghệ thế giới, Dương Nhật là sự đảm bảo hoạt động bền vững cho mọi Doanh nghiệp.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Uy tín, chất lượng là yếu tố hàng đầu trong sự vận hành của công ty.

Tài chính của đối tác được sử dụng một cách hiệu quả.

Công nghệ luôn luôn cải tiến.

Luôn đáp ứng tốt hơn mọi sự cam kết