Thị trấn Chợ Lách - Bến Tre

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước cấp Khu dân cư Chợ Lách – Bến Tre
  Công suất: 3.600 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước cấp sau xử lý: TCVN 5502 – 2003/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một Thành viên Cấp thoát nước Bến Tre (BTREWACO)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác