Nhà máy chế biến cà phê Bảo Minh tại tỉnh Tiền Giang

 • Danh mục: CÔNG TRÌNH
 • Vị trí địa lí:
 • Năm:
 • Tiến độ:
 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Rang cà phê thuộc Nhà máy chế biến cà phê Bảo Minh tại tỉnh Tiền Giang

  Công suất: 

  25 m3/ngày đêm

  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:

  QCVN 40:2011/BTNMT cột A
  Chủ đầu tư:

  Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Minh

  Phạm vi công việc: 

  EPC

  Các dự án khác