Nhà máy chế biến cà phê Bảo Minh tại tỉnh Tiền Giang

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Rang cà phê thuộc Nhà máy chế biến cà phê Bảo Minh tại tỉnh Tiền Giang
  Công suất: 25 m3/ngày đêm
  Tiêu chuẩn nước sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bảo Minh
  Phạm vi công việc: EPC

   

  Các dự án khác