TUYỂN DỤNG

Công ty DƯƠNG NHẬT là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực xử lý môi trường. Trải qua 15 năm hoạt động, công ty chúng tôi đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Do nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang có kế hoạch tuyển dụng các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết ở các vị trí sau:

Các ứng viên vui lòng download mẫu đơn tuyển dụng và gửi lại theo địa chỉ email: hr@duongnhat.com.vn Hotline tuyển dụng: 0907969379

Dowload file tuyển dụng